Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA HISTÒRIA EN LA TERRA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura aborda els conceptes fonamentals relacionats amb els fonaments historiogràfics i interpretatius del registre arqueològic, al temps que proporciona a l'alumnat una formació bàsica en el coneixement dels instruments metodològics i dels principals temes transversals de la recerca arqueològica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i assimilar els principals conceptes i procediments de l'arqueologia.
 • Establir les bases historiogràfiques del desenvolupament de la disciplina.
 • Conèixer els processos de formació, anàlisi i interpretació del registre arqueològic.
 • Distingir i aplicar les principals tècniques i procediments arqueològics.
 • Conèixer les principals perspectives temàtiques i transversals de la disciplina.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius Formatius


1. Comprendre i assimilar els principals conceptes i procediments de l'Arqueologia.
2. Establir les bases historiogràfiques del desenvolupament de la disciplina.
3. Conèixer els processos de formació, anàlisi i interpretació del registre arqueològic.
4. Diferenciar les principals tècniques i procediments arqueològics.
5. Conèixer les principals perspectives temàtiques i transversals de la disciplina.

 

 

Dades generals

Codi: 32024
Professor/a responsable:
PRADOS MARTINEZ, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix