Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG2 : Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG6 : Conéixer la legislació en matèria de dades personals, privacitat i drets fonamentals de les persones, interoperabilitat, propietat intel·lectual i reutilització de dades.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conéixer els tipus de dades existents i les tècniques més apropiades per a la seua correcta interpretació i el seu ús en la presa de decisions estratègiques en els negocis.
 • CE10 : Conéixer els elements clau de la planificació de la comunicació empresarial.
 • CE11 : Saber integrar les dades en la planificació de manera que permeta un correcte ajust de l'estratègia de comunicació.
 • CE12 : Situar la comunicació estratègica en el marc empresarial exposant les principals línies d'actuació i la seua adaptació a cada context.
 • CE13 : Comprendre el paper de les dades com a eina estratègica de la comunicació dels negocis.
 • CE14 : Saber utilitzar les dades de comunicació de les empreses com a eina per a potenciar la intel·ligència dels negocis.
 • CE15 : Identificar les mètriques de seguiment i avaluació de la comunicació en diferents mitjans digitals.
 • CE16 : Saber interpretar els informes de resultats segons les eines d'anàlisis acordades i els resultats previstos.
 • CE17 : Aprendre les pautes principals per a la correcta elaboració d'informes de seguiment i avaluació en els negocis intel·ligents.
 • CE18 : Saber plantejar projectes i estratègies emprenedores en l'ecosistema digital a escala global aprofitant els avantatges i fortaleses locals.
 • CE19 : Conéixer tècniques i solucions per a la gestió i posada en marxa de projectes empresarials en espais innovadors.
 • CE2 : Realitzar anàlisis descriptives de dades amb l'objectiu de facilitar la interpretació d'aquests, millorant la capacitat d'interpretació i la percepció de la situació empresarial.
 • CE20 : Adquirir nocions de lideratge, tècniques i eines per a la gestió de projectes intel·ligents.
 • CE21 : Dissenyar, gestionar i mesurar una estratègia d'innovació empresarial concorde al nostre model de negoci i l'entorn que ocupem.
 • CE22 : Dur a terme prospectiva estratègica i l'anàlisi de riscos davant canvis i nous escenaris en l'ecosistema empresarial.
 • CE23 : Saber gestionar grups de professionals per a aconseguir els resultats proposats.
 • CE24 : Entendre la importància de protegir el programari, els continguts digitals i les dades en el marc de les relacions privades transfrontereres, així com les eines al nostre abast.
 • CE25 : Comprendre com es pot fer ús de continguts i dades de tercers si incórrer en violacions transfrontereres de la normativa en la matèria, així com els seus límits i pràctiques recomanades.
 • CE26 : Tindre coneixement de les polítiques en matèria de open access i de dades obertes i com els usuaris poden beneficiar-se d'elles en les relacions privades internacionals.
 • CE27 : Conéixer la normativa de Dret internacional privat i eines al nostre abast per a la protecció de dades personals en un entorn digital i globalitzat.
 • CE28 : Comprendre el marc de Dret internacional privat per a accedir a l'activitat de prestació de serveis digitals un mercat electrònic globalitzat.
 • CE29 : Comprendre la normativa de Dret internacional privat que regeix l'exercici de l'activitat de les plataformes digitals segons el tipus de negoci.
 • CE3 : Conéixer i interpretar models de regressió lineal que permeten extraure informació prospectiva de manera ajustada.
 • CE30 : Comprendre l'arquitectura i el govern d'Internet i el repte que suposa des del punt de vista de les relacions transfrontereres.
 • CE31 : Comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de programari open source per a la seua utilització en relacions privades transfrontereres.
 • CE32 : Comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de dades obertes per a la seua utilització en relacions privades transfrontereres.
 • CE37 : Comprendre les diferències rellevants entre els diversos indicadors comercials i com usar els més rellevants.
 • CE38 : Comprendre les mètriques rellevants associades a cada component del mix de màrqueting.
 • CE39 : Gestionar indicadors que permeten mesurar i millorar les accions de màrqueting per a la competitivitat dels negocis.
 • CE4 : Corregir i ajustar els models economètrics per a dotar d'una major capacitat explicativa i reduir els seus errors.
 • CE40 : Capacitar per a la creació de quadres de comandament amb les mètriques necessàries per a la gestió de l'activitat de màrqueting.
 • CE41 : Conéixer els conceptes fonamentals de la Intel·ligència de Negocis i l'evolució del terme fins als nostres dies.
 • CE42 : Saber determinar els indicadors òptims a partir dels objectius estratègics definits pel model de negoci.
 • CE43 : Saber determinar les fonts de dades del negoci, així com la seua manera d'obtindre-la i la seua transformació.
 • CE44 : Conéixer els models de dades més apropiades per a la gestió en la intel·ligència de negocis.
 • CE45 : Conéixer la definició de quadres de comandaments i el seu ús en l'entorn empresarial per a guanyar competitivitat.
 • CE46 : Saber triar els sistemes d'Intel·ligència de negoci per a l'empresa més adequats a partir del seu entorn i característiques.
 • CE47 : Conéixer i saber aplicar els serveis del núvol per als models de negoci.
 • CE48 : Conéixer les característiques fonamentals de les tecnologies, eines i plataformes del big data, per a poder aplicar-los en els models de negoci.
 • CE49 : Conéixer les possibilitats reals de la intel·ligència artificial per a la millora competitiva dels models de negoci.
 • CE5 : Conéixer i interpretar models de regressió no lineal, identificant les principals diferències respecte als models avançats de regressió lineal.
 • CE50 : Conéixer els fonaments de les tecnologies basades en infraestructures de cadenes de blocs i comptabilitat distribuïda i la seua aplicació en els models de negoci per a ser capaç de seleccionar la plataforma més adequada.
 • CE6 : Comprendre la innovació com a element fonamental per a la millora de la competitivitat empresarial, la diferenciació i la re enginyeria de processos interns en cerca d'una major eficiència.
 • CE7 : Analitzar l'estat d'innovació de l'economia espanyola, coneixent les principals fortaleses i febleses del sector empresarial respecte a la innovació.
 • CE8 : Analitzar l'entorn d'actuació per a la realització d'un projecte gràcies a la correcta interpretació de les dades i la capacitat d'identificar les estratègies més adequades.
 • CE9 : Comprendre la importància de la investigació en comunicació empresarial i la seua relació amb les dades i la innovació per a un major impacte i ús eficient dels recursos.
 • GE33 : Comprendre com implementar la normativa de Dret internacional privat que obliga a tindre en compte la protecció de dades en el disseny de productes i serveis digitals.
 • GE34 : Entendre com pot interactuar l'advocat amb els tècnics en el procés de disseny de productes i serveis destinats a mercats electrònics internacionals.
 • GE35 : Comprendre els aspectes diferencials de la gestió del màrqueting basada en les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • GE36 : Conéixer diversos indicadors quantitatius de mesurament de les accions de màrqueting.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

;

Dades generals

Codi: 79238
Professor/a responsable:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Crèdits ECTS: 11,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,10
Càrrega no presencial: 9,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,55
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,55
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix