Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG6 : Conéixer la legislació en matèria de dades personals, privacitat i drets fonamentals de les persones, interoperabilitat, propietat intel·lectual i reutilització de dades.

 

Competències Específiques

 • GE33 : Comprendre com implementar la normativa de Dret internacional privat que obliga a tindre en compte la protecció de dades en el disseny de productes i serveis digitals.
 • GE34 : Entendre com pot interactuar l'advocat amb els tècnics en el procés de disseny de productes i serveis destinats a mercats electrònics internacionals.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

;

Dades generals

Codi: 79235
Professor/a responsable:
LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix