Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG6 : Conéixer la legislació en matèria de dades personals, privacitat i drets fonamentals de les persones, interoperabilitat, propietat intel·lectual i reutilització de dades.

 

Competències Específiques

 • CE24 : Entendre la importància de protegir el programari, els continguts digitals i les dades en el marc de les relacions privades transfrontereres, així com les eines al nostre abast.
 • CE25 : Comprendre com es pot fer ús de continguts i dades de tercers si incórrer en violacions transfrontereres de la normativa en la matèria, així com els seus límits i pràctiques recomanades.
 • CE26 : Tindre coneixement de les polítiques en matèria de open access i de dades obertes i com els usuaris poden beneficiar-se d'elles en les relacions privades internacionals.
 • CE27 : Conéixer la normativa de Dret internacional privat i eines al nostre abast per a la protecció de dades personals en un entorn digital i globalitzat.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

;

Dades generals

Codi: 79232
Professor/a responsable:
LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix