Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APLICACIÓ D'EINES DE BIG DATA EN LA EMPRESA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Desde hace algunos años las aplicaciones de Inteligencia de Negocio se enfrentan a nuevos retos derivados del aumento en tamaño y tipología de nuevas fuentes de datos, como por ejemplo los datos provenientes de sensores, dispositivos móviles, asistentes virtuales, wearables, Open Data o Big Data. Por ello, en esta asignatura se analizarán todos estos nuevos retos derivados de estas fuentes de datos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Competències Específiques

 • CE48 : Conéixer les característiques fonamentals de les tecnologies, eines i plataformes del big data, per a poder aplicar-los en els models de negoci.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer qué es el Big Data y qué no es Big Data.
 • Saber identificar la problemática asociada al análisis y uso del Big Data
 • Conocer los pasos necesarios para implantar un proyecto de Big Data en una empresa
 • Conocer las herramientas disponibles y su utilidad para el procesamiento de Big Data

 

 

Dades generals

Codi: 79229
Professor/a responsable:
MATE MORGA, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix