Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE DADES EN LA INTEL.LIGÈNCIA DE NEGOCI

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Gran part de l'èxit de les aplicacions d'Intel·ligència de Negoci radica en la gestió de les dades inherents a aquestes. Una vegada es tenen clars els principis i objectius de les aplicacions d'Intel·ligència de Negoci, és crucial aprendre a definir les dades i indicadors necessaris per a una correcta anàlisi i explotació d'aquests.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Competències Específiques

 • CE44 : Conéixer els models de dades més apropiades per a la gestió en la intel·ligència de negocis.
 • CE45 : Conéixer la definició de quadres de comandaments i el seu ús en l'entorn empresarial per a guanyar competitivitat.
 • CE46 : Saber triar els sistemes d'Intel·ligència de negoci per a l'empresa més adequats a partir del seu entorn i característiques.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aprendre a especificar Indicadors Clau de Rendiment (Key Performance Indicators, KPI) alineats amb el pla estratègic d'una empresa.

Aprendre les tècniques per a facilitar la identificació d'Indicadors Clau de Rendiment, la seua especificació i l'explotació correcta per a obtenir un millor rendiment de la Intel·ligència de Negoci en l'empresa.

Conèixer els diferents tipus de quadres de comandament.


Saber construir i navegar a través d'un quadre de comandament.

 

 

Dades generals

Codi: 79227
Professor/a responsable:
TRUJILLO MONDEJAR, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix