Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.

 

Competències Específiques

 • CE37 : Comprendre les diferències rellevants entre els diversos indicadors comercials i com usar els més rellevants.
 • CE38 : Comprendre les mètriques rellevants associades a cada component del mix de màrqueting.
 • CE39 : Gestionar indicadors que permeten mesurar i millorar les accions de màrqueting per a la competitivitat dels negocis.
 • CE40 : Capacitar per a la creació de quadres de comandament amb les mètriques necessàries per a la gestió de l'activitat de màrqueting.
 • GE35 : Comprendre els aspectes diferencials de la gestió del màrqueting basada en les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • GE36 : Conéixer diversos indicadors quantitatius de mesurament de les accions de màrqueting.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sense dades

 

 

;

Dades generals

Codi: 79225
Professor/a responsable:
CALDERON MARTINEZ, PURIFICACION AURORA
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix