Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTRIQUES PER A LA MONITORITZACIÓ I AVALUACIÓ DE LA COMUNICACIÓ

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura forma parte de un bloque en el que se trata la Comunicación en el nuevo contexto digital y en el que se abordan las herramientas para negocios inteligentes. La misma está muy relacionada con la asignatura de "Dataficación, investigación y claves para la planificación aplicada a la inteligencia de negocio" y con la de "Datos y estrategias de comunicación aplicadas a la inteligencia de negocio". 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.

 

Competències Específiques

 • CE15 : Identificar les mètriques de seguiment i avaluació de la comunicació en diferents mitjans digitals.
 • CE16 : Saber interpretar els informes de resultats segons les eines d'anàlisis acordades i els resultats previstos.
 • CE17 : Aprendre les pautes principals per a la correcta elaboració d'informes de seguiment i avaluació en els negocis intel·ligents.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

(Incluidos en las competencias específicas)

 

 

Dades generals

Codi: 79224
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix