Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BONES PRÀCTIQUES EN GESTIÓ DE PROCESSOS I INNOVACIÓ

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En esta asignatura se pretende que los estudiantes aprendan a partir de distintas prácticas cómo la gestión de la innovación de una empresa puede suponer un cambio radical en sus objetivos y resultados. Para ello, se contará con la experiencia de profesionales y empresas en distintos ámbitos de la cadena de valor, desde la creación de ideas hasta el empleo de ciencia de datos para marcar una diferencia competitiva.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2 : Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Competències Específiques

 • CE18 : Saber plantejar projectes i estratègies emprenedores en l'ecosistema digital a escala global aprofitant els avantatges i fortaleses locals.
 • CE19 : Conéixer tècniques i solucions per a la gestió i posada en marxa de projectes empresarials en espais innovadors.
 • CE8 : Analitzar l'entorn d'actuació per a la realització d'un projecte gràcies a la correcta interpretació de les dades i la capacitat d'identificar les estratègies més adequades.
 • CE9 : Comprendre la importància de la investigació en comunicació empresarial i la seua relació amb les dades i la innovació per a un major impacte i ús eficient dels recursos.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Dotar de conocimientos basados en la experiencia de la gestión de la innovación en las empresas y proyectos

Conocer a personas de prestigio en multitud de campos relacionados con la incorporación de innovación a las empresas y proyectos

Tener nuevas habilidades y herramientas para abordar situaciones de negocios en el siglo XXI

Exponer ideas, realizar preguntas y cuestionar los procesos de incorporación de innovación en las empresas

 

 

Dades generals

Codi: 79221
Professor/a responsable:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix