Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CULTURA MEDITERRÀNIA: ALIMENTACIÓ I SALUT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'assignatura Dieta Mediterrània: alimentació i Salut centra el seu estudi en el paper de la nutrició en la promoció de la salut. Nombrosos estudis epidemiològics i experimentals de nutrició mostren que els països mediterranis gaudeixen de taxes de morbiditat per malalties cròniques més baixes i la seva esperança de vida és més elevada, la qual cosa s'atribueix a la Dieta Mediterrània. Aquesta matèria pretén aprofundir en el coneixement de les característiques que fan que aquesta dieta sigui considerada el model alimentari més saludable, sostenible, satisfactori, segur i social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

EXPERT EN HISTÒRIA, GLOBALITZACIÓ I TURISME ENTORN DE L'ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

 

Competències generals

 • CG5 : Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Estimar i avaluar la relació entre el binomi dieta mediterrània i salut.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.

 

MÀSTER EN ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA

 

Competències generals

 • CG5 : Obtenir coneixements d'arrossos i alta cuina mediterrània d'altres cultures i costums que permeten treballar en un context internacional i en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Estimar i avaluar la relació entre el binomi dieta mediterrània i salut.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Descriure les evidències científiques avançades que avalen l'efecte saludable de la Dieta Mediterrània. 
 • Definir des del punt de vista nutricional avançat els diferents aliments que formen part de la Dieta Mediterrània i els instruments per a avaluar l'adherència de la població a aquest patró alimentari. 
 • Analitzar la relació de l'alimentació mediterrània amb la salut i la prevenció de les malalties cròniques.
 • Planificar un menú dietètica basat en el patró de la Dieta Mediterrània

 

 

Dades generals

Codi: 78949
Professor/a responsable:
ZARAGOZA MARTI, ANA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix