Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL D'ESPECIALISTA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN DIDÀCTICA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT

 

Competències generals

 • CG3 : Comunicar les seues conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG5 : Desenvolupar el raonament crític i la capacitat per a realitzar anàlisi i síntesi de la informació disponible.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Saber identificar les necessitats i demandes dels contextos en els quals s'exigeix l'aplicació d'eines metodològiques i aprendre a proposar solucions adequades.
 • CE2 : Desenvolupar la capacitat per a realitzar anàlisi científica i la discussió i debat dels resultats.
 • CE7 : Mantenir un compromís ètic com a investigador en la realització de treballs.

 

ESPECIALISTA EN DIDÀCTICA I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

 

Competències generals

 • CG3 : Comunicar les seues conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG5 : Desenvolupar el raonament crític i la capacitat per a realitzar anàlisi i síntesi de la informació disponible.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Saber identificar les necessitats i demandes dels contextos en els quals s'exigeix l'aplicació d'eines metodològiques i aprendre a proposar solucions adequades.
 • CE2 : Desenvolupar la capacitat per a realitzar anàlisi científica i la discussió i debat dels resultats.
 • CE7 : Mantenir un compromís ètic com a investigador en la realització de treballs.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78818
Professor/a responsable:
MERMA MOLINA, GLADYS
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix