Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY CURRICULAR

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN DIDÀCTICA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT

 

Competències generals

 • CG2 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta i limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els models estudiats.
 • CE6 : Obtenir informació de forma efectiva el que implica ser capaç de cercar, gestionar organitzar i analitzar la informació bibliogràfica rellevant.

 

ESPECIALISTA EN DIDÀCTICA I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

 

Competències generals

 • CG2 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta i limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els models estudiats.
 • CE6 : Obtenir informació de forma efectiva el que implica ser capaç de cercar, gestionar organitzar i analitzar la informació bibliogràfica rellevant.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78815
Professor/a responsable:
ROIG VILA, ROSABEL
Crèdits ECTS: 8,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix