Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIES TICC EN LA GESTIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG10 : Capacitat per a la millora contínua, l'experimentació i la innovació.
 • CG11 : Capacitat per al treball en equip i l'adreça en eficiència energètica.
 • CG12 : Capacitat per a la resolució de problemes.
 • CG13 : Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14 : Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.
 • CG2 : Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG3 : Capacitat per comprendre els principis bàsics d'eficiència energètica aplicada a l'edificació
 • CG6 : Capacitat per prendre decisions fonamentades en l'anàlisi del comportament energètic dels edificis.
 • CG7 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi
 • CG8 : Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees
 • CG9 : Capacitat de comunicació i la transmissió de coneixements en ambients d'experts i no experts.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Competència per obtenir dades operatives actualitzades, mesurats i verificables, de consum d'energia
 • CE14 : Conèixer les eines necessàries per a la valoració d'estratègies de selecció de components i mesurament de les mateixes.
 • CE8 : Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies de la informació comunicació i control (TICC) en l'auditoria d'edificis nZEB
 • CE9 : Capacitat per a l'anàlisi i la incorporació de tecnologies TICC de suport als serveis de gestió energètica en edificis.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78808
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,40

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix