Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VARIABLES ENERGÈTIQUES I ANÀLISI ENERGÈTICA D'INDÚSTRIES

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir una visió crítica de la utilització dels recursos naturals i l'energia
 • CG10 : Capacitat per a la millora contínua, l'experimentació i la innovació.
 • CG11 : Capacitat per al treball en equip i l'adreça en eficiència energètica.
 • CG12 : Capacitat per a la resolució de problemes.
 • CG13 : Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14 : Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.
 • CG2 : Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG4 : Capacitat per interpretar i aplicar les normatives europees i nacionals relatives a eficiència energètica en l'edificació i la indústria.
 • CG8 : Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees
 • CG9 : Capacitat de comunicació i la transmissió de coneixements en ambients d'experts i no experts.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Competència per obtenir dades operatives actualitzades, mesurats i verificables, de consum d'energia
 • CE14 : Conèixer les eines necessàries per a la valoració d'estratègies de selecció de components i mesurament de les mateixes.
 • CE15 : Comprendre el funcionament dels processos industrials en relació amb la millora de la seva eficiència energètica en la indústria
 • CE16 : Identificar les solucions més adequades en la gestió dels recursos naturals i substitució de combustibles fòssils.
 • CE17 : Escollir i descriure adequadament els components fonamentals d'un sistema d'energia adequat.
 • CE18 : Aplicar la metodologia més adequada per a la gestió de l'energia.
 • CE19 : Elaborar sistemes i mesurament dels seus paràmetres de gestió d'instal·lacions.
 • CE20 : Conèixer els mètodes més adequats per al desenvolupament de dispositius d'anàlisi energètica en la indústria.
 • CE21 : Realitzar el disseny d'instal·lacions d'anàlisis i variables energètiques en la indústria.
 • CE22 : Adquirir competències per assessorar legal, científica i tècnicament en projectes anàlisis i variables energètiques en la indústria.
 • CE23 : Adquirir capacitats per redactar documentació tècnica de projectes d'anàlisis i variables energètiques en la indústria.
 • CE7 : Adquirir coneixements bàsics de processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades i tècniques d'estalvi energètic.

 

EXPERTO EN AUDITORIAS ENERGÉTICAS

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir una visió crítica de la utilització dels recursos naturals i l'energia
 • CG10 : Capacitat per a la millora contínua, l'experimentació i la innovació.
 • CG11 : Capacitat per al treball en equip i l'adreça en eficiència energètica.
 • CG12 : Capacitat per a la resolució de problemes.
 • CG13 : Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14 : Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.
 • CG2 : Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG4 : Capacitat per interpretar i aplicar les normatives europees i nacionals relatives a eficiència energètica en l'edificació i la indústria.
 • CG8 : Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees
 • CG9 : Capacitat de comunicació i la transmissió de coneixements en ambients d'experts i no experts.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Competència per obtenir dades operatives actualitzades, mesurats i verificables, de consum d'energia
 • CE14 : Conèixer les eines necessàries per a la valoració d'estratègies de selecció de components i mesurament de les mateixes.
 • CE15 : Comprendre el funcionament dels processos industrials en relació amb la millora de la seva eficiència energètica en la indústria.
 • CE16 : Identificar les solucions més adequades en la gestió dels recursos naturals i substitució de combustibles fòssils.
 • CE17 : Escollir i descriure adequadament els components fonamentals d'un sistema d'energia adequat.
 • CE18 : Aplicar la metodologia més adequada per a la gestió de l'energia.
 • CE19 : Elaborar sistemes i mesurament dels seus paràmetres de gestió d'instal·lacions.
 • CE20 : Conèixer els mètodes més adequats per al desenvolupament de dispositius d'anàlisi energètica en la indústria.
 • CE21 : Realitzar el disseny d'instal·lacions d'anàlisis i variables energètiques en la indústria.
 • CE22 : Adquirir competències per assessorar legal, científica i tècnicament en projectes anàlisis i variables energètiques en la indústria.
 • CE23 : Adquirir capacitats per redactar documentació tècnica de projectes d'anàlisis i variables energètiques en la indústria.
 • CE7 : Adquirir coneixements bàsics de processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades i tècniques d'estalvi energètic.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78802
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 2,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix