Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir una visió crítica de la utilització dels recursos naturals i l'energia
 • CG13 : Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14 : Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.
 • CG2 : Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG3 : Capacitat per comprendre els principis bàsics d'eficiència energètica aplicada a l'edificació
 • CG4 : Capacitat per interpretar i aplicar les normatives europees i nacionals relatives a eficiència energètica en l'edificació i la indústria.
 • CG5 : Capacitat conèixer i interpretar tots els factors externs i interns que participen en el comportament energètic d'un edifici.
 • CG8 : Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees

 

Competències Específiques

 • CE6 : Adquirir coneixements bàsics d'energia i instal·lacions dels edificis,

 

EXPERTO EN AUDITORIAS ENERGÉTICAS

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir una visió crítica de la utilització dels recursos naturals i l'energia
 • CG13 : Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14 : Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.
 • CG2 : Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG3 : Capacitat per comprendre els principis bàsics d'eficiència energètica aplicada a l'edificació
 • CG4 : Capacitat per interpretar i aplicar les normatives europees i nacionals relatives a eficiència energètica en l'edificació i la indústria.
 • CG5 : Capacitat conèixer i interpretar tots els factors externs i interns que participen en el comportament energètic d'un edifici.
 • CG8 : Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees

 

Competències Específiques

 • CE6 : Adquirir coneixements bàsics d'energia i instal·lacions dels edificis,

 

EXPERTO EN EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA CASI NULO

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir una visió crítica de la utilització dels recursos naturals i l'energia
 • CG13 : Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14 : Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.
 • CG2 : Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG3 : Capacitat per comprendre els principis bàsics d'eficiència energètica aplicada a l'edificació
 • CG4 : Capacitat per interpretar i aplicar les normatives europees i nacionals relatives a eficiència energètica en l'edificació i la indústria.
 • CG5 : Capacitat conèixer i interpretar tots els factors externs i interns que participen en el comportament energètic d'un edifici.
 • CG8 : Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees

 

Competències Específiques

 • CE6 : Adquirir coneixements bàsics d'energia i instal·lacions dels edificis,

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78800
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 2,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix