Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALLE FI DE MASTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita (redacció de documents científics i tècnics, ús de llenguatge especialitzat, saber comunicar a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i amb llenguatge apropiat en l'àmbit del Dret probatori).
 • CG2 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant els seus fonaments i reflexionant sobre les seues implicacions socials en l'àmbit del Dret probatori.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge (cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, dissenyar, gestionar i executar un projecte o una tasca de forma personal o autònoma en l'àmbit del Dret probatori.
 • CG5 : Habilitat en l'ús de les TICS (utilitzar tecnologies de la informació i comunicació com a eina d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu).

 

Competències Específiques

 • CE11 : Desenvolupar un projecte integrant els coneixements adquirits durant el curs.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78685
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix