Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES DE VENDA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El Experto en Dirección Comercial y Ventas tiene como tercera asignatura Técnicas de Venta, asignatura de 5 ECTS, que pretende familiarizar al estudiante con los conceptos, las herramientas y la operativa del Departamento Comercial de una empresa. En este sentido, el estudiante conocerá aspectos necesarios para llevar a cabo las técnicas de venta más apropiadas y novedosas, según el sector comercial al que se dedique.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom, d'iniciativa i d'esperit emprenedor.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE4 : Ser capaç de prendre decisions relatives a les variables comercials.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo básico de la asignatura Técnicas de Venta, es proporcionar a los estudiantes de una formación práctica y una visión de conjunto, de las técnicas y habilidades comerciales que toda fuerza de ventas debe tener para su éxito profesional. En este sentido, es necesario profundizar y conocer adecuadamente las características de las etapas o fases de la venta para poder aplicar las técnicas de venta correctas.

 

 

Dades generals

Codi: 36358
Professor/a responsable:
TORMO DOMINGUEZ, JUANA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,40

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix