Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ COMERCIAL I EQUIPS DE VENDA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El Experto en Dirección Comercial y Ventas tiene como primera asignatura, Dirección Comercial y  Equipos de Venta, asignatura de 5 ECTS que pretende familiarizar al estudiante con los conceptos, las herramientas y la operativa del Departamento Comercial de una empresa y la dirección de sus equipos de venta . El estudiante conocerá aspectos necesarios para llevar a cabo la estrategia comercial y como consecuencia, poder dirigir con éxito un grupo de comerciales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Integrar-se en l'àrea funcional de màrqueting d'una empresa o organització xicoteta, mitjana o gran i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE2 : Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE3 : Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting i la comercialització a través d'Internet i de les noves tecnologies, i la seua vinculació amb les estratègies de màrqueting globals de l'empresa.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo básico de la asignatura Dirección Comercial y  Equipos de Venta, es proporcionar a los estudiantes de una formación práctica y una visión de conjunto, de los aspectos fundamentales de gestión y organización del Departamento Comercial y de la organización y coordinación del equipo de ventas de la empresa. En este sentido, es importante la planificación y toma de decisiones desde dicho departamento, para el correcto funcionamiento de todas las áreas implicadas y detectar los puntos fuertes y débiles del equipo comercial para potenciar su liderazgo.

 

 

Dades generals

Codi: 36355
Professor/a responsable:
TORMO DOMINGUEZ, JUANA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,40

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix