Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MEDICIÓ DE RESULTATS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Medición de resultados, asignatura de 4 ECTS ofertada en el curso de experto en Redes Sociales Estrategia y Comunicación Digital, proporciona al alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para medir la eficacia de medios y campañas y rentabilidad, en medios digitales. Los contenidos se centran tanto en la analítica web como en la medición de resultados en campañas de marketing digital y social media.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacitat per a la recerca, processament i interpretació d'informació, procedents de fonts bibliogràfiques i documentals.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Integrar-se en l'àrea funcional de màrqueting d'una empresa o organització xicoteta, mitjana o gran i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE2 : Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE5 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

• Conocer las principales variables de medición de resultados en el entorno online y utilizar eficazmente las herramientas disponibles en el medio.
• Evaluar los resultados de las acciones de comunicación digital, tanto en la web como en las redes sociales, con indicadores adecuados.

 

 

Dades generals

Codi: 36344
Professor/a responsable:
RAMOS SOLER, IRENE
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix