Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TALLERES DE RESTAURACIÓN VIRTUAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Talleres orientados a la Restauración Virtual.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Aprendre fonaments generals d'història dels materials i tècniques de construcció útils de cara a projectes de virtualització del patrimoni .
 • CE6 : Ser capaç de dur a terme la documentació tridimensional del patrimoni cultural moble i immoble a través de la utilització de dues tècniques específiques: fotogrametria digital i escàner 3D.
 • CE7 : Saber dissenyar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • CE8 : Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.
 • CE9 : Obtenir coneixements avançats de programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital.

 

ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓ VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE5 : Aprendre fonaments generals d'història dels materials i tècniques de construcció útils de cara a projectes de virtualització del patrimoni .
 • CE6 : Ser capaç de dur a terme la documentació tridimensional del patrimoni cultural moble i immoble a través de la utilització de dues tècniques específiques: fotogrametria digital i escàner 3D.
 • CE7 : Ser capaç de dur a terme la documentació tridimensional del patrimoni cultural moble i immoble a través de la utilització de dues tècniques específiques: fotogrametria digital i escàner 3D.
 • CE8 : Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.
 • CE9 : Obtenir coneixements avançats de programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Poner en práctica las herramientas vistas en la parte dedicada a la Restauración Virtual

 

 

Dades generals

Codi: 78569
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix