Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFOGRAFIA 3D. TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ VIRTUAL DE NIVELL AVANÇAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El tractament de malles mitjançant esculpit digital i retopología és una continuació lògica en el tractament dels models 3D obtinguts amb les diferents eines vistes en les assignatures anteriors. Té com a objecte preparar la informació tridimensional enfront del seu ús en visualitzadors en xarxa, impressió 3D o videomapping.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.

 

ESPECIALISTA EN RESTAURACIÓ VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Proporcionar els coneixements i eines que garantisquen l'optimització de la malla 3D obtinguda a través d'eines com a fotogrametria digital o làser escàner perquè puga ser manipulada sense problemes en el programari d'edició 3D.

 

 

Dades generals

Codi: 78555
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix