Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS I DISSENY CAD

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La realización de planos en 2D y 3D es fundamental para representar aquellos elementos históricos de los que se quiere dejar constancia. Por ello es importante conocer las formas de representación más útiles para este fin, de manera  que representemos de manera lo más fidedigna posible dichos elementos históricos de relevancia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Obtenir coneixements bàsics del programari CAD.

 

ESPECIALISTA EN VIRTUALITZACIÓ DEL PATRIMONI

 

Competències generals

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Obtenir coneixements bàsics del programari CAD.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Manejo básico de herramientas CAD en 2D

Conocimiento básico de normas de representación de planos

Generación de planos

 

 

Dades generals

Codi: 78551
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix