Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Trabajo Fin de Master es una asignatura obligatoria que forma parte del Plan de Estudios del Master en Medicina Reproductiva. 

 

Mediante la realización del Trabajo de Fin de Master, el alumnado deberá demostrar que ha adquirido, durante el transcurso de sus estudios, tanto las competencias específicas de la titulación, como las competencias generales o transversales tales como competencias lingüísticas en idioma extranjero las relativas a la búsqueda y organización de documentación, a la redacción clara y concisa de una memoria escrita que recoja un trabajo original del alumno/a, y a la presentación en público de su trabajo de manera clara y adecuada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Posseir un profund coneixement teòric de les diferents matèries del Master.
 • CG10 : En finalitzar el Master l'alumne serà capaç, a partir dels coneixements adquirits, d'organitzar correctament les estratègies que li conduiran a triar i orientar el seu futur professional.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar les tasques arreplegades en els objectius del domini de les habilitats de les diferents matèries del Master.
 • CG3 : Tenir una actitud positiva cap a l'aprenentatge de les matèries del Master.
 • CG4 : Ser capaç de discutir, realitzar treballs i participar activament en seminaris de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.
 • CG5 : Tenir la capacitat d'analitzar de forma crítica i constructiva articles de recerca de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.
 • CG9 : En finalitzar el master, l'alumne estarà capacitat per a poder treballar amb garanties en qualsevol laboratori de Medicina Reproductiva de l'àmbit públic o privat.

 

Competències Específiques

 • CE13 : Ser capaç de dissenyar, gestionar i desenvolupar recerques en diferents camps de la biologia de la reproducció i del desenvolupament, i tenir habilitat per a elaborar i comunicar els resultats obtinguts.
 • CE14 : Tenir la capacitat d'analitzar de forma crítica i constructiva articles de recerca en biologia de la reproducció i del desenvolupament.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sin objetivos específicos.

 

 

Dades generals

Codi: 77889
Professor/a responsable:
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix