Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA EXPERIMENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura forma parte de plan de estudios del Titulo propio de la Universidad de Alicante Master en Medicina Reproductiva. Se trata de una asignatura obligatoria que se enmarca en el módulo 1: Fundamentos en Medicina Reproductiva.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Posseir un profund coneixement teòric de les diferents matèries del Master.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar les tasques arreplegades en els objectius del domini de les habilitats de les diferents matèries del Master.
 • CG3 : Tenir una actitud positiva cap a l'aprenentatge de les matèries del Master.
 • CG5 : Tenir la capacitat d'analitzar de forma crítica i constructiva articles de recerca de disciplines relacionades amb la Medicina Reproductiva i en general amb les Ciències de la Salut.

 

Competències Específiques

 • CE13 : Ser capaç de dissenyar, gestionar i desenvolupar recerques en diferents camps de la biologia de la reproducció i del desenvolupament, i tenir habilitat per a elaborar i comunicar els resultats obtinguts.
 • CE15 : Posseir un ampli coneixement dels aspectes ètics i legals en relació al desenvolupament de programes de reproducció humana assistida, així com els relacionats amb l'experimentació animal, i el desenvolupament d'un altre tipus de recerques científiques en l'àmbit de la biologia de la reproducció i del desenvolupament.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sin objetivos específicos. 

 

 

Dades generals

Codi: 77885
Professor/a responsable:
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix