Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVANÇOS EN IMMUNOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura forma parte de plan de estudios del Titulo propio de la Universidad de Alicante Master en Medicina Reproductiva. Se trata de una asignatura obligatoria que se enmarca en el módulo 1: Fundamentos en Medicina Reproductiva.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Posseir un profund coneixement teòric de les diferents matèries del Master.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar les tasques arreplegades en els objectius del domini de les habilitats de les diferents matèries del Master.
 • CG3 : Tenir una actitud positiva cap a l'aprenentatge de les matèries del Master.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Posseir un profund coneixement teòric de l'Anatomia, Histologia i Fisiologia, normal i patològica, del sistema reproductor, tant femení com a masculí.
 • CE2 : Conèixer i comprendre correctament els mecanismes cel·lulars, moleculars i genètics implicats en els processos de gametogénesis, fecundació i el posterior desenvolupament embrionari.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sin objetivos especificos

 

 

Dades generals

Codi: 77884
Professor/a responsable:
GIRELA LOPEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix