Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'ARGUMENTACIÓ EN MATÈRIA DE FET

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura obligatoria del Máster de Argumentación Jurídica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Capacitat per a saber distingir qüestions com: explicar i justificar una decisió; quins tipus o formes d'argumentació jurídica existeix.
 • CG6 : Saber diferenciar l'argumentació jurídica de l'argumentació ètica o de l'argumentació política o fins i tot, de l'argumentació en la vida ordinària o en la ciència.
 • CG7 : Conèixer i comprendre com es justifiquen racionalment les decisions jurídiques.
 • CG8 : Identificar el criteri de correcció dels arguments jurídics i quins són, en definitiva, les raons del dret: no la raó de ser el dret, sinó les raons jurídiques que serveixen de justificació per a una determinada decisió.

 

Competències Específiquese

 • CE11 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Aplicar las herramientas de la argumentación jurídica y de la epistemología a la prueba de los hechos. 

Conocer los principales tipos de inferencias probatorias.

Conocer los criterios de valoración de las pruebas.

Análisis conceptual de los principales tipos de hechos.

 

 

Dades generals

Codi: 78234
Professor/a responsable:
GONZALEZ LAGIER, JOSE DANIEL
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,30
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix