Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DEL LLENGUATGE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 Esta asignatura se ubica en el bloque de módulos no presenciales del Máster en argumentación jurídica. El módulo está dirigido tanto a profesionales de las diferentes ramas del Derecho como a investigadores, docentes y post-graduados en formación con intereses vinculados a cualquier aspecto del programa. El objectivo es proporcionar una introducción al análisis del lenguaje.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacidad de comunicación oral y escrita.
 • CG10 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrítico.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Adquisició de valors i principis ètics.

 

Competències Específiquese

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE10 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE11 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE12 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE13 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • CE9 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

El objetivo de esta asignatura es ofrecer al estudiante una aproximación al análisis del lenguaje, en sus tres dimensiones: sintáctica, semántica y pragmática. Esta aproximación resulta fundamental para comprender mejor la naturaleza de muchos de los desacuerdos que se producen entre juristas relacionados precisamente con las peculiaridades del lenguaje.

 

 

Dades generals

Codi: 78220
Professor/a responsable:
LIFANTE VIDAL, ISABEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,50
Càrrega no presencial: 3,50

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix