Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRINCIPIS I PROTOCOLS DE QUALITAT DEL CONTROL BIOLÒGIC. CRIA MASSIVA DŽINSECTES

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En esta asignatura se profundizará en la cría industrial de insectos con aplicación al control biológico de plagas, profundizando en los requisitos de calidad, legislación y registro necesario para poder llevar un Organismo de Control Biológico de la biofábrica al campo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG4 : Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.
 • CG5 : Capacitat per a traslladar els coneixements teòrics a la pràctica professional.
 • CG8 : Valoració de la qualitat dels productes utilitzats (químics o biològics) i de les maneres de la seua aplicació en cada circumstància.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Capacitat de valorar i apostar per la innovació de propostes que aporten noves solucions en el tractament contra les Plagues.
 • CE8 : Capacitat per a valorar la qualitat dels agents biològics de control i del seu protocol d'aplicació en l'establiment de programes de control biològic.
 • CE9 : Capacitat d'aplicar els coneixements en el camp empresarial i de conèixer els reptes pendents en aquest àmbit.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Aprender a seleccionar insectos beneficiosos para criarlos masivamente, cómo diseñar un insectario, qué controles de calidad debemos realizar en los distintos procesos, cómo se liberan nuestros enemigos naturales en campo, cómo realizamos su seguimiento y el de las plagas, cuál es la legislación actual acerca de los insectos beneficiosos y cómo se registran para poder comercializarlos.

 

 

Dades generals

Codi: 78135
Professor/a responsable:
AMOROS JIMENEZ, HECTOR ROCCO
Crèdits ECTS: 1,20
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,72

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix