Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RISCS ASSOCIATS A LA MANIPULACIÓ DE FITOSANITARIS I LA SEUA PREVENCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG2 : Capacitat d'assimilar la informació per a una encertada decisió en la resolució de problemes derivats amb les plagues i el seu control.
 • CG4 : Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.

 

Competències Específiques

 • CE7 : Capacitat de valorar i aplicar amb rigor la normativa nacional, comunitària i internacional sobre l'ús d'agents químics de control de plagues.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78134
Professor/a responsable:
NAJAR SELLES, LIDIA
Crèdits ECTS: 1,30
Crèdits teòrics: 0,52
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,78

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,52
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix