Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIAGNÒSTIC DE LES PRINCIPALS PLAGUES I ELS SEUS MALS. ENEMICS NATURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Se trata de poner en contacto al estudiante con los agentes productores de las plagas, asi como con los agentes biológicos que lo controlan através del análisi de material vivo, sus restos, síntomas y marcas y huellas que dejan en el vegetal..

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG2 : Capacitat d'assimilar la informació per a una encertada decisió en la resolució de problemes derivats amb les plagues i el seu control.
 • CG3 : Habilitat per a comunicar-se i treballar en equip en un camp interdisciplinari.
 • CG5 : Capacitat per a traslladar els coneixements teòrics a la pràctica professional.
 • CG6 : Capacitat de reacció davant situacions molt canviants en l'espai i en el temps.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Capacitat de diagnosi de les diferents plagues, els seus danys i els seus enemics naturals.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG2 : Capacitat d'assimilar la informació per a una encertada decisió en la resolució de problemes derivats amb les plagues i el seu control.
 • CG3 : Habilitat per a comunicar-se i treballar en equip en un camp interdisciplinari.
 • CG5 : Capacitat per a traslladar els coneixements teòrics a la pràctica professional.
 • CG6 : Capacitat de reacció davant situacions molt canviants en l'espai i en el temps.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Capacitat de diagnosi de les diferents plagues, els seus danys i els seus enemics naturals.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Dar al estudiante la información suficiente para ayudar en el diagnóstico precoz y acertado de las plagas.

 

 

Dades generals

Codi: 78133
Professor/a responsable:
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 3,40
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,36
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix