Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOLOGIA I CONTROL DE PLAGUES FORESTALS I DE PLANTES ORNAMENTALS I DE JARDINERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En esta asignatura se exponen los principales problemas de plagas que aparecen en las especies vegetales de las principales áreas forestales y de las especies de ornamentales de los jardines urbanos y periurbanos.

Se aportarán los remedios o métodos mas convenientes para el control de las plagas en cada caso, teniendo en cuenta las normativas nacionales actuales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Capacitat de diagnosi de les diferents plagues, els seus danys i els seus enemics naturals.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Capacitat de diagnosi de les diferents plagues, els seus danys i els seus enemics naturals.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Informar sobre las características generales y las particulares de las plagas de ecosistemas urbanos (jardines y parques urbanos) y los medios forestales.

se expondrán los métodos mas adecuados en cada caso para su control, teniendo en cuenta la eficacia del control y el daño ambiental.

 

 

Dades generals

Codi: 78132
Professor/a responsable:
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 1,40
Crèdits teòrics: 0,56
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,84

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,12
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,44
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix