Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOLOGIA I CONTROL DE PLAGUES AGRÍCOLES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En esta asignatura se darán a conocer la Biología y el Control Biológico de las Plagas de los cultivos de importancia agrícola. Para cada cultivo, se estudiarán las plagas que crean daños económicos, la importancia de cada plaga, su ciclo biológico, los daños que produce y su control.

Esta asignatura está enmarcada dentro del Programa de Estudios Propios en Control Biológico e Integrado de Plagas, mediante el cual se puede optar al título de Experto o Especialista.

Docencia semipresencial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Capacitat de diagnosi de les diferents plagues, els seus danys i els seus enemics naturals.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Capacitat de diagnosi de les diferents plagues, els seus danys i els seus enemics naturals.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El objetivo de esta asignatura es formar al estudiante para que conozca las plagasde los cultivos y su importancia, así como cuales son sus enemigos naturales. De esta manera el alumno ha de ser capaz en el futuro de identificar los daños que produce cada plaga en el cultivo agrícola, identificar la plaga y ser capaz de elegir el control biológico adecuado para evitar pérdidas económicas en el cultivo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 78131
Professor/a responsable:
Pascual Ruiz, Sara
Crèdits ECTS: 2,30
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,38

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix