Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTROL BIOLÒGIC

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En esta asignatura se profundiza en el concepto de Control Biológico de plagas, desarrollando las numerosas estrategias que se engloban dentro del término con ejemplos reales, tanto históricos como actuales.
Se hará un acercamiento al uso en el mundo real del Control Biológico de plagas, ahondando en la aplicación de Organismos de Control Biológico (OCB) en el campo y su producción industrial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG4 : Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.
 • CG8 : Valoració de la qualitat dels productes utilitzats (químics o biològics) i de les maneres de la seua aplicació en cada circumstància.

 

Competències Específiques

 • CE4 : Capacitat d'anàlisi crítica per a l'elecció de l'estratègia de control més apropiada a cada cas.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG4 : Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.
 • CG8 : Valoració de la qualitat dels productes utilitzats (químics o biològics) i de les maneres de la seua aplicació en cada circumstància.

 

Competències Específiques

 • CE4 : Capacitat d'anàlisi crítica per a l'elecció de l'estratègia de control més apropiada a cada cas.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Informar sobre todas las estrategias y modalidades de control biológico de plagas, así como de los grupos de agentes de control utilizados.
Se expondrán y analizarán el funcionamiento, los pros y los contras de cada estrategia de modo que el alumno sea capaz de diseñar un programa de control biológico para una plaga y cultivo determinado al finalizar la asignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 78129
Professor/a responsable:
AMOROS JIMENEZ, HECTOR ROCCO
Crèdits ECTS: 1,80
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,08

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix