Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECOLOGIA QUÍMICA DE LA INTERACCIÓ INSECTE-PLANTA EN EL CONTROL DE PLAGUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura forma parte de los titulos de Experto y Especialista en Control Biológico e Integrado de Plagas. Constituye una de los pilares fundamentales de estos títulos ya que aporta una formación que no resulta frecuente en este tipo de estudios como es lo relativo a la comunicación química, el lenguaje que se establece entre plantas e insectos, plantas y plantas, e insectos entre sí, a través de sustancias orgánicas de naturaleza volátil que son formadas por un organismo "emisor" y una vez captadas por el organismo "receptor", desencaderán una respuesta comportamental concreta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG7 : Comprensió de la necessitat de recerca científica en aquest camp, amb possibles aportacions de noves idees.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Capacitat d'aplicar el coneixement de la biologia i fenologia de les espècies en els diferents mètodes i temps d'actuació.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG7 : Comprensió de la necessitat de recerca científica en aquest camp, amb possibles aportacions de noves idees.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Capacitat d'aplicar el coneixement de la biologia i fenologia de les espècies en els diferents mètodes i temps d'actuació.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Profundizar en los procesos básicos de la comunicación química que se establece entre una planta, el fitófago y los enemigos naturales. Esta profundización llevará a los estudiantes a manejar con soltura la terminología asociada a la emisión de compuestos volátiles, metabolitos secundarios, sistemas de defensa de la planta, etc.

 

 

Dades generals

Codi: 78126
Professor/a responsable:
CASAS MARTINEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 4,20
Crèdits teòrics: 1,68
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 2,52

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 1,68
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix