Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ AL CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura introductoria en la que se expone el concepto de plaga, su definición analizada, tipos y niveles.

Se presenta de manera general y crítica los diferentes métoods de control de plagas, siempre atendiendo a una eficacia en el control sin perjudicar la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas, forestales y urbanos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG7 : Comprensió de la necessitat de recerca científica en aquest camp, amb possibles aportacions de noves idees.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Capacitat d'estimar el nivell de plaga i llindars de tolerància.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

EXPERT EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

Competències generals

 • CG1 : Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG7 : Comprensió de la necessitat de recerca científica en aquest camp, amb possibles aportacions de noves idees.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Capacitat d'estimar el nivell de plaga i llindars de tolerància.
 • CE5 : Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Se pretende que el alumno, conozca el elenco de posibilidades que ofrece el control de las plagas, sabiendo las ventajas e inconvenientes que cadas uno de ellos representa, tanto para el aplicador, como para el consumidor y teniendo como telón de fondo la conservación del medio ambiente.

 

 

Dades generals

Codi: 78124
Professor/a responsable:
MARCOS GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 1,60
Crèdits teòrics: 0,64
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,96

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,64
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. CENTRE IBEROAMERICÀ DE LA BIODIVERSITAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix