Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17


 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG15 : Conèixer i desenvolupar investigacions en l'àmbit de la gestió de l'edificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE50 : Conèixer i desenvolupar investigacions en camps específics de l'edificació materials de construcció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Disposar de coneixements, habilitats i capacitats per a investigar en gestió de l'edificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Ceñidos a los objetivos generales

 

 

Dades generals

Codi: 38008
Professor/a responsable:
MAESTRE GARCIA, EDUARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 0,18
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 0,02
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA TERRA
  Crèdits teòrics: 0,02
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,28
  Crèdits pràctics: 0,28
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 0,18
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0,08

Estudis en què s'imparteix