Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÒPICS BÀSICS PER AL MODELATGE AMB ELEMENTS FINITS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura optativa se orienta al conocimiento de la técnica de los elementos finitos y su aplicación a problemas estructurales sencillos y, más concretamente, a la adquisición de conocimientos básicos de dicha técnica en esta especialidad. adquisición de capacidades y habilidades básicas de manejo de los programas comerciales de Elementos Finitos, desarrollo de capacidades críticas básicas en relación con la verosimilitud o fiabilidad de los resultados de los modelos y, finalmente, apertura de vías de profundización en la técnica de los Elementos Finitos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure el comportament dels fenòmens ondulatoris i la seua interacció amb el medi físic.
 • Ús dels elements de l'estadística descriptiva i calcul d'estadístics amb l'ús de l'ordinador.
 • Anàlisi bàsica del control de qualitat.
 • Aplicació del mètode en problemes definits en una i dues dimensions. Control de qualitat.
 • L'alumne serà capaç d'utilitzar un manipulador simbòlic adequat, resoldre el polinomi interpolador en problemes concrets d'enginyeria.
 • Coneixement dels efectes de càrregues dinàmiques sobre les estructures i materials.
 • Obertura de vies d'aprofundiment en la tècnica dels elements finits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Presentar al alumno los conceptos básicos de la técnica de los E.F. y capacitarle para su uso en problemas sencillos del ámbito estructural.

 

 

Dades generals

Codi: 11923
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix