Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI DINÀMICA D'ESTRUCTURES APLICADA A LA CONSTRUCCIÓ ANTISÍSMICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura centra su objetivo en explicar los conceptos básicos de la dinámica estructural que son necesarios para poder evaluar los esfuerzos que aparecen en una estructura como consecuencia de un sismo. En estos conceptos se basan las actuales normativas de construcción sismorresistente tanto españolas como europeas. Junto a estos criterios se plantean los requisitos fundamentales para el diseño de estructuras situadas en zonas que presenten riesgo sísmico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure el comportament dels fenòmens ondulatoris i la seua interacció amb el medi físic.
 • Ús dels elements de l'estadística descriptiva i calcul d'estadístics amb l'ús de l'ordinador.
 • Anàlisi bàsica del control de qualitat.
 • Aplicació del mètode en problemes definits en una i dues dimensions. Control de qualitat.
 • L'alumne serà capaç d'utilitzar un manipulador simbòlic adequat, resoldre el polinomi interpolador en problemes concrets d'enginyeria.
 • Coneixement dels efectes de càrregues dinàmiques sobre les estructures i materials.
 • Obertura de vies d'aprofundiment en la tècnica dels elements finits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Dar a conocer al alumno el comportamiento dinámico de sistemas estructurales y las técnicas numéricas y/o experimentales para su determinación. Conseguir que el alumno conozca las bases matemáticas habitualmente utilizadas para la simulación de sismos. Profundizar en el conocimiento de las normativas sísmicas actuales y habituar al alumno a su utilización. Plantear criterios de diseño sismorresistente de una forma racionalizada. El alumno aprenderá la consulta de artículos especializados de investigación en Bases de datos científicas, así como conocerá el lenguaje habitual en lengua inglesa relacionado con el ámbito del curso.

 

 

Dades generals

Codi: 11903
Professor/a responsable:
BAEZA DE LOS SANTOS, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix