Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval.

 

Course context for academic year 2023-24

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG6 : Conéixer la legislació en matèria de dades personals, privacitat i drets fonamentals de les persones, interoperabilitat, propietat intel·lectual i reutilització de dades.

 

Specific Competences

 • CE31 : Comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de programari open source per a la seua utilització en relacions privades transfrontereres.
 • CE32 : Comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de dades obertes per a la seua utilització en relacions privades transfrontereres.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 79234
Lecturer responsible:
LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO
Credits ECTS: 1,50
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 0,90

Departments involved

 • Dept: PHILOSOPHY OF LAW AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW
  Area: INTERNATIONAL PRIVATE LAW
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught