Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval.

 

Course context for academic year 2023-24

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.

 

Specific Competences

 • CE47 : Conéixer i saber aplicar els serveis del núvol per als models de negoci.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 79228
Lecturer responsible:
MATE MORGA, ALEJANDRO
Credits ECTS: 2,00
Theoretical credits: 0,80
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 1,20

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0,8
  Practical credits: 0
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught