Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval.

 

Course context for academic year 2023-24

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2 : Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Specific Competences

 • CE18 : Saber plantejar projectes i estratègies emprenedores en l'ecosistema digital a escala global aprofitant els avantatges i fortaleses locals.
 • CE19 : Conéixer tècniques i solucions per a la gestió i posada en marxa de projectes empresarials en espais innovadors.
 • CE8 : Analitzar l'entorn d'actuació per a la realització d'un projecte gràcies a la correcta interpretació de les dades i la capacitat d'identificar les estratègies més adequades.
 • CE9 : Comprendre la importància de la investigació en comunicació empresarial i la seua relació amb les dades i la innovació per a un major impacte i ús eficient dels recursos.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 79221
Lecturer responsible:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 2,00
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: COMPANY ORGANISATION
  Area: COMPANY ORGANISATION
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 0
 • Dept: APPLIED ECONOMIC ANALYSIS
  Area: APPLIED ECONOMICS
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 0
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught