Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval.

 

Course context for academic year 2023-24

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG2 : Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.

 

Specific Competences

 • CE6 : Comprendre la innovació com a element fonamental per a la millora de la competitivitat empresarial, la diferenciació i la re enginyeria de processos interns en cerca d'una major eficiència.
 • CE7 : Analitzar l'estat d'innovació de l'economia espanyola, coneixent les principals fortaleses i febleses del sector empresarial respecte a la innovació.
 • CE8 : Analitzar l'entorn d'actuació per a la realització d'un projecte gràcies a la correcta interpretació de les dades i la capacitat d'identificar les estratègies més adequades.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 79219
Lecturer responsible:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: APPLIED ECONOMIC ANALYSIS
  Area: APPLIED ECONOMICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 0
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught