Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval.

 

Course context for academic year 2023-24

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.

 

Specific Competences

 • CE1 : Conéixer els tipus de dades existents i les tècniques més apropiades per a la seua correcta interpretació i el seu ús en la presa de decisions estratègiques en els negocis.
 • CE2 : Realitzar anàlisis descriptives de dades amb l'objectiu de facilitar la interpretació d'aquests, millorant la capacitat d'interpretació i la percepció de la situació empresarial.
 • CE3 : Conéixer i interpretar models de regressió lineal que permeten extraure informació prospectiva de manera ajustada.
 • CE4 : Corregir i ajustar els models economètrics per a dotar d'una major capacitat explicativa i reduir els seus errors.
 • CE5 : Conéixer i interpretar models de regressió no lineal, identificant les principals diferències respecte als models avançats de regressió lineal.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 79218
Lecturer responsible:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: APPLIED ECONOMIC ANALYSIS
  Area: APPLIED ECONOMICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 0
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught