Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval.

 

Course context for academic year 2023-24

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences

 • CG1 : Ser capaç d'organitzar i planificar projectes en l'àmbit de l'alta cuina mediterrània.
 • CG2 : Ser capaç d'organitzar-se en els terminis assignats sense alterar la qualitat del producte final.
 • CG3 : Aprofundir en el coneixement i aplicació de l'equipament relacionat amb l'alta cuina mediterrània.
 • CG4 : Respectar els principis ètics i la diversitat.
 • CG6 : Adaptar i ajustar els coneixements adquirits a l'activitat professional, emetent judicis que induïsquen una reflexió crítica en l'àmbit dels arrossos i l'alta cuina mediterrània.
 • CG7 : Adquirir o posseir les habilitats especifiques en l'ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) que permeten gestionar adequadament els serveis en aquest sector.

 

Specific Competences

 • CE1 : Conèixer l'evolució històrica de l'arròs i de l'alta cuina mediterrània.
 • CE10 : Desenvolupar diferents tècniques culinàries d'alt grau d'especialització amb la inclusió de noves tecnologies adaptades als diferents grups d'aliments.
 • CE11 : Conèixer i aprendre el procés de tastos d'aliments i la seua aplicació en la gastronomia mediterrània.
 • CE12 : Ser capaç de distingir i classificar diferents tipus d'arrossos.
 • CE13 : Adquirir el coneixement per a elaborar i crear receptaris d'arrossos.
 • CE14 : Conèixer les elaboracions innovadores aplicades als arrossos.
 • CE15 : Conèixer i adquirir coneixements sobre l'elaboració d'arrossos internacionals.
 • CE16 : Ampliar i aprofundir en les habilitats i els coneixements de la sumillería.
 • CE17 : Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes fonamentes de l'alta cuina mediterrània.
 • CE18 : Adquirir les habilitats necessàries per a poder elaborar receptes innovadores i aplicades a l'alta cuina mediterrània.
 • CE19 : Familiaritzar-se amb el concepte de gastrosofía i aplicar-ho a l'alta cuina mediterrània.
 • CE2 : Comparar els sistemes de producció d'arròs i la seua gestió mediambiental.
 • CE20 : Identificar els processos psicològics implicats en la cuina tecnoemocional i la gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE21 : Interpretar els factors cognitius i emocionals implicats en la cuina tecnoemocional i gastronomia artifici per a millorar la satisfacció de l'usuari.
 • CE22 : Adquirir habilitats bàsiques en TIC per a gestionar adequadament la informació obtinguda.
 • CE3 : Estimar i avaluar la relació entre el binomi dieta mediterrània i salut.
 • CE4 : Determinar la implicació del turisme gastronòmic i de la globalització alimentària en la gastronomia mediterrània.
 • CE5 : Desenvolupar habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en arrossos i alta cuina mediterrània amb un alt grau d'autonomia.
 • CE6 : Classificar, avaluar i descriure les propietats de les matèries primeres utilitzades en cuina mediterrània atenent a les seues característiques organolépticas, nutricionals, de qualitat i possibilitats d'intervenció en les ofertes gastronòmiques.
 • CE7 : Distingir varietats, especejament, corts i aplicacions culinàries dels aliments implicats en els arrossos i l'alta cuina mediterrànies.
 • CE8 : Conèixer les diferents tècniques culinàries, els seus principis fonamentals i els efectes que produeixen sobre els aliments, els productes alimentaris relacionats amb els arrossos i l'alta cuina mediterrània.
 • CE9 : Comprendre la interrelació i interacció dels fenòmens fisicoquímicos i biològics que ocorren durant el procés de producció, preparació dels aliments.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 78964
Lecturer responsible:
ZARAGOZA MARTI, ANA
Credits ECTS: 10,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,00
Distance-base hours: 9,00

Departments involved

 • Dept: ENVIRONMENTAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES
  Area: ZOOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: PREHISTORY, ARCHAEOLOGY, ANCIENT HISTORY, GREEK AND LATIN STUDIES
  Area: PREHISTORY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: PERSONALITY, EVALUATION AND PSYCHOLOGICAL TREATMENT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY AND SOIL AND AGRICULTURAL CHEMISTRY
  Area: SOIL SCIENCE AND AGRICULTURAL CHEMISTRY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,24
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PHYSIOLOGY, GENETICS AND MICROBIOLOGY
  Area: MICROBIOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: CHEMICAL ANALYSIS, NUTRITION AND FOOD SCIENCE
  Area: NUTRITION AND FOOD SCIENCE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,24
 • Dept: COMMUNITY NURSING, PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Area: HISTORY OF SCIENCE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,24
 • Dept: MARINE SCIENCES AND APPLIED BIOLOGY
  Area: ZOOLOGY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: REGIONAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS AND PHYSICAL GEOGRAPHY
  Area: REGIONAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04

Study programmes where this course is taught