Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval.

 

Course context for academic year 2023-24

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

MÁSTER EN PATRIMONIO VIRTUAL

 

General Competences

 • CG2 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Specific Competences

 • CE29 : Ser capaç de crear un visualitzador interactiu de peces utilitzant únicament programari gratuït i de codi oberi.

 

ESPECIALISTA EN VIRTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

 

General Competences

 • CG1 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.

 

Specific Competences

 • CE29 : Ser capaç de crear un visualitzador interactiu de peces utilitzant únicament programari gratuït i de codi oberi.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 78557
Lecturer responsible:
MOLINA VIDAL, JAIME
Credits ECTS: 2,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,80
Distance-base hours: 1,20

Departments involved

 • Dept: PREHISTORY, ARCHAEOLOGY, ANCIENT HISTORY, GREEK AND LATIN STUDIES
  Area: ANCIENT HISTORY
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught