Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2021-22

La asignatura "Fondos y Sociedades de Inversion",  del Tittulo Propio Experto  Asesor Financiero Europeo está diseñada para preparar al alumno para la toma de decisiones de asignación del capital disponible entre activos financieros.

El contenido de la asignatura se centra en el régimen jurídico, funcionamiento y gestión de las diferentes instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión, sociedades de inversión, etc.), así como de las sociedades gestoras y depositarias de las mismas. También se estudiará la evaluación y selección de fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2021-22

EXPERTO EN ASESOR FINANCIERO EUROPE

 

General Competences

 • CG1 : Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
 • CG10 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
 • CG11 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.

 

Specific Competences

 • CE2 : Integrar-se en l'àrea de Gestió Personal i/o Patrimonial d'una entitat financera i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l'anàlisi dels productes financers.

 

EXPERTO/A EN ASESOR FINANCIERO EUROPEO

 

General Competences

 • CG1 : Capacitat per a la cerca i anàlisi d'informació.
 • CG10 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu acompliment professional.
 • CG11 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.

 

Specific Competences

 • CE2 : Integrar-se en l'àrea de Gestió Personal i/o Patrimonial d'una entitat financera i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una entitat i dels comptes gestionats.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l'anàlisi dels productes financers.

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

No data

 

 

General

Code: 78272
Lecturer responsible:
TORRES SEMPERE, JOAQUIN
Credits ECTS: 1,80
Theoretical credits: 0,72
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 1,08

Departments involved

 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: FINANCIAL ECONOMICS AND ACCOUNTING
  Theoretical credits: 0,71
  Practical credits: 0
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught