Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval by the Department Council.

 

Course context for academic year 2021-22

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/us-electroquimica-aplicada.pdf

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2021-22

General Competences (CG)

 • CG1 : Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Specific optional specific competences

 • CE14 : Entendre i conèixer els processos involucrats en la conversió de l'energia fotovoltaica.
 • CE22 : Comprendre els mecanismes de polimerització electroquímica i aplicar-los a la generació de materials a mida per a les aplicacions volgudes.
 • CE23 : Conèixer el comportament electroquímic dels nous materials orgànics electroactius i biomimètics (polímer, ions i dissolvent).
 • CE24 : Aprendre el tractament teòric dels nous elèctrodes moleculars tridimensionals.
 • CE25 : Entendre la naturalesa faràdica de les noves propietats biomimètiques, per a poder aplicar-les al desenvolupament de dispositius.
 • CE26 : Comprendre el funcionament dels nous dispositius que imiten òrgans d'éssers vius, aprendre a construir-los, dissenyar-los i quantificar-ne les magnituds.
 • CE27 : Saber construir, caracteritzar i aplicar sensors químics i biosensors.
 • CE28 : Saber localitzar, processar i comunicar informació relativa a sensors químics, electroquímics i biosensors.
 • CE29 : Ser capaç de comprendre una base conceptual amb referència a les piles de combustible, que permeta identificar la terminologia i els fonaments de cadascun dels tipus de piles estudiats.
 • CE30 : Ser capaç de comprendre el disseny i els mecanismes electroquímics que subjauen en dispositius de pila de combustible.
 • CE31 : Dominar els criteris per a analitzar, dimensionar i dissenyar sistemes d'acumulació d'energia, per a aplicacions relacionades amb sistemes de transport o mobilitat i sistemes de baix consum.
 • CE32 : Tenir capacitat per a iniciar recerques i desenvolupaments en els diversos àmbits de l'acumulació d'energia.
 • CE33 : Dominar la cristal·lografia, nomenclatura i termodinàmica de les superfícies.
 • CE34 : Comprendre el fenomen de l'electrocatàlisi, els materials en què es produeix i les seues aplicacions.
 • CE35 : Conèixer el funcionament de les piles de combustible hidrogen/oxigen.
 • CE36 : Ser capaç d'identificar els paràmetres que caracteritzen l'electrocatàlisi de la reacció d'oxidació d'hidrogen i reducció d'oxigen.
 • CE37 : Conèixer els processos electroquímics que es produeixen en semiconductors.
 • CE38 : Ser capaç d'aplicar els principis de l'electroquímica de semiconductors a aplicacions mediambientals i de generació d'energia.
 • CE61 : Ser capaç de dissenyar i construir un sensor d'un sol ús per a aplicacions diferents.
 • CE62 : Saber valorar la viabilitat d'utilitzar un sensor d'un sol ús a través de paràmetres de qualitat.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

No data

 

 

General

Code: 48813
Lecturer responsible:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Credits ECTS: 4,00
Theoretical credits: 0,48
Practical credits: 0,84
Distance-base hours: 2,68

Departments involved

 • Dept: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
  Area: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
  Theoretical credits: 0,48
  Practical credits: 0,84
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught