Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Esta asignatura enseña al alumno toda una serie de conocimientos y uso de herramientas útiles en diversos aspectos de la Ingeniería Informática, por tanto, las competencias y objetivos conseguidos con ella son útiles en otras asignaturas del Plan de Estudios, tales como:

Asignaturas como “Programación 3”,  “Herramientas avanzadas para el desarrollo de aplicaciones”, “Programación y Estructuras de Datos”, “Análisis y Diseño de Algoritmos”, “Programación Concurrente”, “Desafios de Programación”, “Tratamiento de Datos para Sistemas de Información” son asignaturas muy relacionadas con DCA.

Las competencias y objetivos adquiridos en asignaturas como “Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software” le serán también útiles al alumno de esta asignatura.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences (Specific Technology):>>Software Engineering

 • CEIS1 : Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Programari.
 • CEIS3 : Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
 • CEIS4 : Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
 • CEIS6 : Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un domini o més d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

 

Basic Competences

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 34042
Lecturer responsible:
CORBI BELLOT, ANTONIO MIGUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught