Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  INTRODUCTION TO THE GREAT WORKS OF CONTEMPORARY CATALAN LITERATURE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2021-22

 

Aquesta assignatura ofereix una introducció general a la literatura catalana contemporània, a través de l'estudi de les obres més importants i representatives d'aquest període, amb una atenció específica als fets i les idees literàries i historicoculturals que són a la base dels grans canvis estètics que s'hi produeixen. 

Així doncs, treballarem perquè l'alumnat assolisca competències literàries i culturals, en primer terme, i lingüístiques, en segon terme, que li permeten dur a terme les seues tasques docents, investigadores, de crítica literària, d'assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana. 

Igualment important resulta treballar aspectes actitudinals, és a dir, fomentar en l'alumnat una actitud positiva envers la literatura i altres manifestacions culturals. Finalment, totes les activitats de l'assignatura aniran encaminades a estimular el sentit crític de l'alumnat i la seua capacitat per a entendre les obres literàries catalanes contemporànies. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacity to master the key theories, perspectives and conceptualisations for constructing the theoretical framework of linguistic and literary disciplines applied to Catalan language and literature as an expert on the subject and in different professional profiles.
 • CG3 : Capacity to develop reading, analysis and synthesis techniques.
 • CG4 : Capacity to manage and use the resources provided by the information and communications technologies and apply those to the language and literature industries.
 • CG7 : Social commitment to the equality of men and women, the plurality and diversity of the realities of modern society, to peace and democracy.

 

Specific Competences (CE)

 • CE10 : Capacity to use the pertinent resources and materials for self-learning (bibliographies, dictionaries, reference works, terminological works, tutorials, new technologies) and transmit the information in the Catalan language.
 • CE11 : Be able to develop reading, analysis and synthesis techniques, formulate working hypotheses, demonstrate them with arguments and reach conclusions, as well as recognise and ensure the textual coherence (structure of the text, organisation of ideas, progression of information, use of keywords), to explain and argue any subject related to Catalan language and literature, thus achieving the role of expert, transmitter and adviser regarding the knowledge acquired.
 • CE7 : Capacity to understand the historical trends of literature in the Catalan language and its context, to define the evolution of literary thinking in the Catalan language and its social impact.
 • CE8 : Capacity to understand the different epochs, movements, models and values described in Catalan literature, as well as the traditions in which they are set, the specific textual resources used, paying special attention to the comparative study of common and different elements, within the same or between different literary contexts.
 • CE9 : Capacity to identify the currents of literary criticism, their categories, concepts and nomenclature as a key factor in the development of the capacity to criticise and analyse text (literary, cinematographic, advertising), as regards the creative manifestation and reflection of the sociocultural context.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

 • Descobrir i desenvolupar el plaer de la lectura i la comprensió dels textos segons el context en el qual s'insereixen.
 • Aprendre a localitzar els obres literàries i entendre els característiques estilístiques segons els influències que han rebut.
 • Relacionar els diversos components dels obres amb les preocupacions, creences o aspiracions de l'època.
 • Apreciar la diversitat d'escriptures literàries: ficció (relat, conte, teatre, novell·la, etc.), així com els de no ficció (assaig, diari, autobiografia, etc.); conèixer les seues característiques i els aspectes bàsics de la seua tradició.
 • Entendre el conjunt d'obres canòniques i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.
 • Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries, així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen, especialment pel que fa a qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics o hegemònics en una societat.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

General

Code: 30012
Lecturer responsible:
FRANCES DIEZ, MARIA ANGELS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught