Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

 Una vez que el alumno de este grado ha cursado las asignaturas relativas a la normativa del uso del español en los dos primeros cursos y la asignatura de Español: Textos y Contextos en 3º, en esta asignatura se estudiará la caracterización del español en sus vertientes oral y escrita como vehículo de comunicación y de cultura en la sociedad de la información actual.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Specific Competences (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

 Desarrollar sensibilidad hacia los fenómenos lingüísticos.

 

 

General

Code: 29065
Lecturer responsible:
RASTROLLO TORRES, JUAN JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: SPANISH STUDIES, GENERAL LINGUISTICS AND THEORY OF LITERATURE
  Area: SPANISH LANGUAGE
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught